Hайзууд:

Xолбоосууд:

avatar
avatar
avatar
avatar
avatar
avatar
avatar
avatar

Зуны далгавар

2012-05-13, 11:01
Химийн хичээлийг сайн сурах хүсэлтэй бол :
  1. Зуны амралтаар химийн бодлого бодох аргыг бие даан суралцах хэрэгтэй. Танд байнгын туслагч чинь дасгал ажлын ном,сурах бичиг  юм.
  2. Химийн элементийн нэр,дуудлага.атом массыг цээжлэх түүнийг тогтоох дасгал ажиллах хэрэгтэй.
  3. Химийн шинжлэх ухааны нээлтүүдийн талаар мөн сонирхолтой таавар,мэдээ,мэдээлэлийг интернетээс үзэж сонирхох хэрэгтэй.
  4. Химийн элементийн исэлдэлийн зэрэг ,валент чанар олох аргыг заавал эзэмшээрэй.
  5. Ойлгоогүй өнгөрсөн хичээлээ эргэж нэг хараарай.
Сайхан амраарай ном их уншаарай

...
avatar

11-р ангийнханд зориулав.

2012-05-13, 10:58

Химийн урвал,харилцан үйлчилж буй бодисуудын өөрчлөлт

1. Химийн урвалын хурд, түүнд нөлөөлөх хүчин зүйлс, урвалын явагдах механизмыг судалдаг химийн салбарыг  ................. гэнэ.
              
а. химийн термодинамик
               б. термохими
              
в. химийн кинетик
              
г. Катализ                                                                                          /1 оноо/

2. Аль нь бодисын холимог биш вэ?

А. Хүнсний сод  б. бууц   в. Гууль   г. Цемент                         /1 оноо/

3. Химийн урвалын хурд ямар нэгжээр илэрхийлэгдэх вэ?
               а. мо...

avatar

10-р ангийнханд зориулав.

2012-05-13, 10:57

Химийн элемент,химийн нэгдлийн судалгаа

1.4,48л   /х,н/-д хлор нь хэдэн грамм масстай вэ?

        а   14г      б.  14,2г      в. 0,14г            г.1                         /2 оноо/

2. 2KClO3=2KCl+ ? тэмдгийн оронд тохирох бодисыг олно уу?

 А. О2       б. . О3    в. . О    г.Сl2О              /1 оноо/

3. Галогены химийн онцлог шинжийг дурдвал:
              
а. Устай урвалд орно   
              
б. Идэвхигүй нь идэвхитэйгээ нэгдлээс нь түрнэ
              
в. Идэвхитэй нь идэвхигүйгээ нэгдлээс нь түрнэ

               г. Шатаж дулаан ялгаруулна                                     ...