Hайзууд:

Xолбоосууд:

avatar
avatar

10-р ангийнханд зориулав.

2012-05-13, 10:57

Химийн элемент,химийн нэгдлийн судалгаа

1.4,48л   /х,н/-д хлор нь хэдэн грамм масстай вэ?

        а   14г      б.  14,2г      в. 0,14г            г.1                         /2 оноо/

2. 2KClO3=2KCl+ ? тэмдгийн оронд тохирох бодисыг олно уу?

 А. О2       б. . О3    в. . О    г.Сl2О              /1 оноо/

3. Галогены химийн онцлог шинжийг дурдвал:
              
а. Устай урвалд орно   
              
б. Идэвхигүй нь идэвхитэйгээ нэгдлээс нь түрнэ
              
в. Идэвхитэй нь идэвхигүйгээ нэгдлээс нь түрнэ

               г. Шатаж дулаан ялгаруулна                                     ...

avatar
avatar
avatar
avatar

Химийн оньсого

2012-03-13, 11:58

  • Дээшээ дээшээ хөөрөөхэй
  • Дэгэдх бөмбөлөг жолоодохой
  • Дэндүү амархан шатаахай
  • Дэргэдэх нөхөдтэйгээ нэгдээхэй     /......../
            Хамгийн гоёмсог очир эрдэнэ
            Хатуугийн хаан талст бодис
            Хамгийг будагч хар нунтаг болчихов
            Харандааны гол руу ч шургаад орчихов  /.........../
  • Хосоороо байхдаа амьсгалыг тэтгэдэг
  • Гуравлаад байхдаа амьдралыг хамгаалдаг
  • Амт үнэр өнгө үгүй
  • Атгаж барих бие үгүй    /.........../
...
avatar

Химийн урвал-10-р анги

2012-03-10, 11:13

Химийн урвал,харилцан үйлчилж буй

бодисуудын өөрчлөлт

1. 1.Химийн урвалын хурд, түүнд нөлөөлөх хүчин зүйлс, урвалын

явагдамеханизмыг судалдаг химийн салбарыг  ................. гэнэ.
а. химийн термодинамик
б. термохими
в. химийн кинетик
г. Катализ

2. Аль нь бодисын холимог биш вэ?

А. Хүнсний сод б. бууц в. Гууль г. Цемент

3. Химийн урвалын хурд ямар нэгжээр илэрхийлэгдэх вэ?
а. моль л-1 c-1
б. моль л...

avatar

8-9-р ангийн сурагчдад зориулав

2012-01-26, 12:22

8-9-р анги Дасгалууд

1.Дараахь элементийн атомын бүрэлдэхүүн хэсгийг тодорхойл.

23 11Na, 17 35.5 Cl,1531P, 14 28 Si

2. O, Al-ны энергийн диаграммыг зур.

3. 1s2 2s2 2p2 3s2 3p3 3p64s2 гэсэн элоктроны байгууламжийн томьёотой элементийг нэрлэнэ үү.

4.энергийн 3 түвшин валентын 2 электронтой 1-н элементийн электрон байгууламжийн томьёог бич.

5. 16протон ба 18 элоктронтой ионы цэнэг хэд вэ ?

6. Аль бодисын молекул дахь холбоо туйлгүй вэ ?

H2O NH3    CCl4

7. SO3, CaO, NO2, нэгдлийн байгуулалтын томьёо бич.

8. Cs.Li.K.Rb.Na –ийн а...